Steun onze muziekzorg

Word muzikale zorgvriend

Vanwege bezuinigingen in de zorg is het budget vaak onvoldoende om activiteiten te organiseren. Laat staan een muzikaal optreden. Gunt u onze doelgroepen ook meer sociale contacten door een muzikale beleving die hun welbevinden en welzijn positief beïnvloedt, steun ons dan. Word een muzikale zorgvriend en doneer een door u zelf bepaalde bijdrage. U kunt kiezen uit een éénmalige bijdrage of een periodieke. Weet dat veel blijde gezichten uw beloning zullen zijn.

Zodra de ANBI status aan ons is verleend, bieden schenkingen, zowel door particulieren als ondernemingen, belastingvoordeel. U mag dan namelijk meer aftrekken dan het geschonken bedrag.

Schenken vanuit uw nalatenschap kan ook

Als u onze stichting ook een warm hart toedraagt en zich verbonden voelt met onze doelgroepen kunt u zelfs na uw overlijden voor blijde gezichten zorgen. Hoe mooi is deze gedachte! Als u ons tot (mede) erfgenaam benoemt, kunt u een percentage van uw financiële bezittingen aan ons nalaten. Een andere mogelijkheid is om ons een legaat toe te delen vanuit uw erfenis. Dan kunt u zelf bepalen hoe hoog dat bedrag mag zijn. U kunt dit in uw testament laten opnemen. Vraag uw notaris naar de mogelijkheden. Nadat de Stichting Zorg voor Muziek de ANBI status heeft verkregen, schenkt u zelfs belastingvrij.