Muzikale Activiteiten

De optredens

De optredens worden altijd door professionele muzikanten uitgevoerd. Zij verzorgen het optreden met liefde en gevoel voor de doelgroep. Het optreden wordt aangepast aan de doelgroep en kan plaatsvinden in een huiskamer (van een verzorgingshuis) tot een theater. Een programma voor louter vrijwilligers en of mantelzorgers kan er anders uitzien en gecombineerd worden met een andere activiteit. Denk daarbij aan een lezing, kunst, dans, verhalen verteller, dichters, schrijvers, een muziekworkshop, beweegactiviteit etc. Tijdens de voorstelling gaat het om herinneringen, verbinden, beweging en ontspanning. Echter het belangrijkste is: samen zijn en elkaar ontmoeten. Het draait om het hebben van sociale contacten en de mogelijkheid om daardoor ook langduriger contacten te kunnen leggen. Zeker als de stichting de kans krijgt een regelmatig terugkerende activiteit te organiseren. De muzikanten werken voornamelijk akoestisch. Er zijn diverse thema’s mogelijk en speciale shows waaronder een kerstshow. Wilt u muziek, welke gericht is op een bepaalde groep van onze inwoners, bijv. Surinaams, vraag erom. Onze muzikanten zijn flexibel.

Onze doelgroepen

Wij verzorgen optredens voor verschillende doelgroepen. Het zijn vaak mensen die extra aandacht behoeven of verdienen. Er wordt gezongen en gemusiceerd voor eenzame ouderen, die wij uit hun isolement willen halen en zorgen voor verbinding en contacten.  Ook wordt er vaak opgetreden voor zorgbehoevenden en dementerenden. Deze groep bestaat niet alleen uit ouderen. Daarnaast geven wij mantelzorgers en vrijwilligers graag een muzikale pluim.

Het gaat altijd om het welbevinden en het welzijn van de mensen. Juist alle mensen mogen er Wel Zijn! Dit gevoel willen wij hen meegeven.

Ons aanbod

Stichting Zorg voor Muziek biedt doorgaans een akoestisch muziekprogramma aan. Een reguliere show bestaat uit 2x 45 minuten met een pauze ertussen. Natuurlijk kan een korter of langer programma ook door ons worden verzorgd.