De stichting

Geschiedenis

De Stichting Zorg voor Muziek is opgericht in februari 2018 door de bestuursleden van het huidige bestuur. Zij kwam tot stand, omdat een groep mensen constateerde dat er binnen de zorg nauwelijks financiële ruimte is om mensen te laten genieten van een muzikaal optreden. Binnen de zorg voor onze doelgroepen is deze behoefte groot. Het biedt de mensen immers ontspanning, sociale contacten, en doet een beroep op en prikkelt het brein, zeker van dementerenden. Het geven van een muzikale pluim aan mantelzorgers en vrijwilligers doet hen beseffen dat de samenleving hun inzet enorm waardeert. Zonder hun inzet zou onze samenleving totaal ontwricht zijn. Om het mogelijk te maken dat meer mensen naar een muzikale voorstelling kunnen, moet er gezorgd worden voor de financiële middelen die dat mogelijk maken. Om gelden hiervoor in te zamelen is er door deze groep het besluit genomen de Stichting Zorg voor Muziek op te richten.

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij willen het mogelijk maken dat meer eenzame ouderen, hulpbehoevenden, dementerenden, mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook actieve ouderen kunnen genieten van muziek. Daarom richten zij zich vooral fondsverwerving. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.