Wat doen wij?

Waarom doen wij dit?

Muziek brengt ieder mens tot leven. Het is de weg naar het hart en het brein. Mensen samen brengen en laten genieten van muziek, soms in combinatie met andere ontmoetingsactiviteiten, zoals kunst, dans, dichters, vertellers, lezingen, beweegactiviteiten of wat maar interessant kan zijn voor ouderen. Muziek en de andere activiteiten zorgen voor verbinding: samen genieten bevordert sociale contacten.  Door het verdwijnen van verzorgingshuizen moeten ouderen langer thuis blijven wonen, ook als het leven moeilijker wordt. Zo wordt de eenzaamheid geboren.

Wij proberen daar een positieve wending aan te geven door het verwerven van fondsen om de activiteiten financieel mogelijk te maken. Organisaties, verzorgingshuizen kunnen bij ons een financiële bijdrage (zie voorwaarden) vragen om activiteiten voor ouderen mogelijk te maken. De stichting kan ook zelf voorstellingen organiseren.

Interactie tussen musici en mensen

Op een podium is er minder interactie mogelijk met het publiek. De muzikanten doen desondanks hun best om samen tot een muziekbeleving te komen. Bij een intiemer optreden in bijv. een ontmoetingstruimte van een verzorgingshuis probeert men meer tussen de mensen te komen om daadwerkelijk contact te kunnen maken met hen. Het contact kan een gebaar, een aai, een handaanraking of oogcontact zijn. Ook wordt geprobeerd mensen mee te laten zingen en te laten bewegen als dat mogelijk is. Soms wordt hen gevraagd mee te musiceren. De musici zijn er voor de mensen om hen plezierige uren te laten beleven.

Hoe doen wij dat?

Wij verwerven fondsen om de muzikale Zorg voor alle ouderen mogelijk te maken. Zonder geld is dat namelijk niet mogelijk. Niet alle zorgorganisaties, en mensen behorende tot onze doelgroep beschikken over voldoende financiële middelen om muzikale professionals in te huren of een entreebewijs daarvoor aan te schaffen. Als fondsen ons geld ter beschikking stellen voor deze activiteiten kunnen wij deze middelen weer inzetten. Daarnaast proberen wij bedrijfssponsoren te vinden en hopen donaties te mogen ontvangen van veel particulieren die onze doelgroepen een warm hart toedragen. Tevens zoeken wij samenwerking met diverse maatschappelijke organisaties en gemeenten.

Naast het verwerven van fondsen is het verkrijgen van de ANBI status een prioriteit van onze stichting.